сватбени халки "Сърца"
сватбени халки "Цветя"
сватбени халки "Фантазия"
сватбени халки "Магия"
сватбени халки "Безкрайност"
сватбени халки "Сърце"
сватбени халки "Сърце"
сватбени халки "Фантазия"
сватбени халки "Фантазия"
сватбени халки "Фантазия"
сватбени халки "Фантазия"
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки "Фантазия"
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки "Магия"
сватбени халки "Магия"
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки"Фантазия"
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки
сватбени халки
СВАТБЕНИ ХАЛКИ
СВАТБЕНИ ХАЛКИ
СВАТБЕНИ ХАЛКИ
СВАТБЕНИ ХАЛКИ
СВАТБЕНИ ХАЛКИ
СВАТБЕНИ ХАЛКИ
СВАТБЕНИ ХАЛКИ

СВАТБЕНИ ХАЛКИ

Сватбени халки '' Фантазия" с проба 585 

Каталожен номер 250
СВАТБЕНИ ХАЛКИ